Instruire

School Starter
Heritage School Starter – cursuri speciale pregătitoare pentru preşcolari. Aici copiii învaţă să adore şcoala prin: alfabetizarea timpurie în limba română/rusă, iniţiere în limba engleză, matematică pentru cei mici, activităţi transdisciplinare (metodologia Inte...
Clasele primare
Şcoala primară bilingvă include studiile în clasele 1-4. Elevii încep şcoala la vârsta de şapte ani. Durata acestui nivel de şcolarizare este de patru ani. Fiecare sesiune este divizată în două semestre. Toţi copiii urmează programul zilnic de activităţi aprobat de He...
Gimnaziul
Clasele gimnaziale bilingve includ studiile în clasele 5-9. În timpul acestor ani de studii elevii studiază după programul standard recomandat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, care a fost combinat cu standarde internaţionale la ştiinţe, matematică şi limba engleză, confo...
Liceul
În cadrul Şcolii Internaţionale Heritage, singura şcoală Cambridge din Moldova, Liceul Heritage – un liceu unic care urmează parcursul Cambridge – oferă elevilor o educaţie de talie mondială. Liceul pune la dispoziţia elevilor tot de ce au nevoie pe...
Parcursuri educaţionale şI examene
A. Parcursul bilingv Curriculum mixt: naţional + Cambridge Limbi de instruire: română/rusă + engleză intensivă
Cluburi
Activităţile extracurriculare joacă un rol important în procesul nostru educaţional. Cluburile pentru toate nivelurile îşi încep activitatea în a doua parte a zilei, după lecţii. Сluburile din domeniile academic, artistic şi sportiv sunt gratuite. În plus...
Discover-play-learn
    SUMMER ADVENTURES 
Calificări
Calificările/diplomele obținute la Heritage  Heritage este singura școală din Moldova autorizată ofici...
Calendarul Academic 2021-2022
 
0a96d6d7438de50945c1e3837709e21f44405988.png
27c70bbafab0490b99673263c0d39e5c11791709.png
171982cfb142bd617e13313218642b5052722186.png
82f444ab27db1176742ae2e47b1ed70668355057.png
16250af04b3dfb8dbee907b57311310a24422220.png
e1fbb3647709354dbf5420f9210b676422051529.png