Consiliul de administrație

La Școala Internațională Heritage punem preț pe o conducere puternică și bine structurată. Credem că acest lucru contribuie la o administrare strategică încrezătoare și solidă, ducând la o responsabilitate viguroasă, supraveghere continuă și asigurarea performanțelor educaționale și financiare.

 

În viziunea noastră, Consiliul de administrație al școlii are următoarele funcții de bază:

 

  • Asigură claritatea viziunii, a etosului și a direcției strategice
  • Trage la răspundere liderii executivi pentru performanța educațională a instituției și a elevilor și pentru managementul eficient al performanțelor personalului
  • Supraveghează performanța financiară a instituției și se asigură că resursele financiare ale  acesteia sunt bine gestionate.

 

Consiliul de administrație al Școlii Internaționale Heritage are următoarea componență:

1. Președintele Consiliului (supraveghează protecția și bunăstarea)
2. Vicepreședintele Consiliului (supraveghează securitatea muncii)
3. Directorul Școlii
4. Directorul academic (Șeful de departament)
5. Managerul economic
6. Directorul financiar
7. Liderii Școlii (Ofițerii adjuncți pentru protecția copilului)
8. Directorul departamentului de Resurse Umane
9. Psihologul (Ofițerul pentru Protecția Copilului)
10. Reprezentanții părinților
11. Funcționari și membrii care reprezintă fiecare dintre comitetele din diverse sectoare: afaceri, mediul academic, guvern, ambasade, dezvoltare internațională, sectorul sănătății și/sau lideri comunitari
12. Reprezentanții elevilor

Rolul Consiliului Heritage este de a se asigura că școala noastră este receptivă și contribuie la prioritățile și valorile comunității noastre.

1. Înțelegerea misiunii, viziunii și a obiectivelor strategice ale școlii

Consiliul adoptă o declarație clară privind  misiunea, viziunea și  obiectivele strategice ale școlii și stabilește politici și planuri concrete racordate la misiunea școlii. În acest sens, consiliul recunoaște că activitatea sa principală și prioritățile sale sunt strategice și cuprinzătoare.

2. Reprezentarea școlii în mod adecvat și corect

Membrii Consiliului înțeleg, susțin și promovează în mod activ misiunea, viziunea, poziționarea politică și obiectivele strategice ale școlii. În acest sens, membrii cunosc misiunea și obiectivele școlii, precum și poziționarea politică, inclusiv angajamentul pentru echitate și justiție, precum și reprezentarea școlii într-un mod adecvat și corect în cadrul comunității.

3. Elaborarea/Revizuirea Statutului și dezvoltarea/menținerea sistemelor aliniate la cerințele legale

Consiliul revizuiește și menține regulamente adecvate, care sunt conforme cu cerințele legale, inclusiv îndatoririle de loialitate, obediență și grijă. În consecință, membrii acestuia se asigură că școala și Consiliul funcționează în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, minimizând astfel expunerea la acțiuni judiciare.

4. Menținerea unei relații solide între Consiliu și directorul școlii

Consiliul interacționează în mod proactiv cu directorul școlii în vederea cultivării și menținerii unor relații bune cu membrii școlii, precum și cu comunitatea extinsă, promovând bune practici relevante pentru asigurarea echității și justiției. De asemenea, efectuează o planificare strategică oficială în mod periodic, stabilește obiectivele anuale conform planului și efectuează evaluări anuale scrise pentru școală, directorul școlii și Consiliu.

5. Menținerea controlului asupra viitorului financiar al instituției

Consiliul se angajează în planificarea financiară strategică, asumându-și responsabilitatea principală pentru păstrarea activelor de capital și a dotărilor, supravegherea bugetelor de funcționare și participarea activă la strângerea de fonduri. Acest organ selectează, susține, alimentează, evaluează și stabilește o remunerare corespunzătoare pentru directorul școlii.

Una dintre modalitățile principale prin care Consiliul de administrație îl sprijină pe director, este efectuarea unei evaluări a performanței sale în fiecare an.

6. Angajamentul pentru calitate și creștere

Consiliul se angajează într-un program de dezvoltare profesională care include orientarea anuală pentru noul Consiliu consultativ, educația și evaluarea continuă, precum și planificarea succesiunii Consiliului de administrație. Consiliul păstrează înregistrările complete și exacte ale reuniunilor, comitetelor și politicilor sale și comunică deciziile sale pe scară largă, păstrând, în același timp, confidențialitatea deliberărilor. Consiliul lucrează pentru a se asigura că toți membrii săi sunt implicați activ în activitatea Consiliului și a comitetelor sale. Odată ce a fost luată o decizie, Consiliul o comunică în unison. Ofițerii și consilierii păstrează confidențialitatea tuturor deliberărilor Consiliului și previn  conflictele de interese, fie că sunt personale sau legate de afaceri.

7. Organizarea unui Consiliu de administrație eficient, pentru a adăuga plusvaloare școlii

Consiliul ține o evidență completă și exactă a întrunirilor, comitetelor și politicilor sale și își comunică deciziile pe scară largă, păstrând, în același timp, confidențialitatea deliberărilor sale.

Reclamațiile sunt tratate în conformitate cu procedura de Reclamații, prezentată în politicile interne.  

O plângere directă împotriva directorului este examinată de către președintele Consiliului, conform procedurii din cadrul politicii școlii.

La Școala Internațională Heritage, președintele Consiliului de administrație, cu sprijinul vicepreședintelui, este responsabil pentru asigurarea funcționării eficiente a acestui organ și are un rol vital în stabilirea celor mai înalte standarde profesionale de conducere. Rolul președintelui este de a oferi Consiliului de conducere o direcție clară, menținându-l concentrat pe funcția sa de bază. Președintele încurajează întotdeauna membrii Consiliului să conlucreze eficient, dezvoltându-și abilitățile, cunoștințele și experiența.

Întrunirile membrilor Consiliului Heritage se concentrează pe chestiuni legate de promovarea misiunii și viziunii școlii, inclusiv evaluarea politicilor actuale și evaluarea performanțelor școlii, a directorului și a Consiliului.

Ședințele Consiliului Heritage au loc o dată la trei luni.

0a96d6d7438de50945c1e3837709e21f44405988.png
27c70bbafab0490b99673263c0d39e5c11791709.png
171982cfb142bd617e13313218642b5052722186.png
82f444ab27db1176742ae2e47b1ed70668355057.png
16250af04b3dfb8dbee907b57311310a24422220.png
e1fbb3647709354dbf5420f9210b676422051529.png